Pomiary

Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN- CS, TT, IT, jedno lub trójfazowych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, jak i przemysłowych.

Nasze przedsiębiorstwo dysponuje uprawnieniami do wykonywania pomiarów odbiorczych oraz okresowego sprawdzania stanu instalacji elektrycznych. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe są profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi, przeznaczonymi do pomiaru instalacji elektrycznej.

Po zakończonych pomiarach, przekazujemy niezbędne protokoły z pomiarów, w których znajdują się analiza i ocena badań.

Przejdź do: